Każdy zawodnik to inne predyspozycje do trenowania

16 lutego 2024

Czytając ten tekst jesteś pasjonatem biegania i startujesz na zawodach biegowych. Jak wiemy zawody biegowe są po to, aby się ścigać i rywalizować z innymi biegaczami. Można też podchodzić do tego w inny sposób, ale ogólnie taka jest idea zawodów.

Każdy urodził się z innymi cechami genetycznymi, inaczej był wychowywany oraz mniej lub więcej aktywności ruchowej wykonywał w okresie dojrzewania. Są to cechy, które mają odziałowywanie na osiągane rezultaty w okresie seniorskim, a nawet masterskim. Każdy kto zaczął biegać w późniejszym okresie swojego życia wie, że sport, który uprawiał "kiedyś" mu pomaga w byciu lepszym, a takie osoby, które nigdy nie miały do czynienia ze sportem mają troszkę trudniej się wdrożyć i osiągnać pewne wyniki, które dla niektórych są zwykłym treningiem. Każdy ma indywidualne predyspozycje, których nie przeskoczymy. Możemy być mądrze kierowani i to powinno nam mocno pomagać, bo trenowanie zbyt mocno do stusunkowo słabych predyspozycji względem zamierzonego wyniku prowadzi do fatalnych skutków.

Chciałbym podzielić zawodników na trzy grupy:

GRUPA 1 - zawodnicy mający spore predyspozycje ale mało możliwości do trenowania (brak obiektów sportowych, sprzętu, itp.)

GRUPA 2 - zawodnicy majacę małe predyspozycje, ale mające duże możliwości do trenowania

GRUPA 3 - zawodnicy mający duże predyspozycje i mające duże możliwości do trenowania i

Jak wynika z przedstawionych grup wiadomo, że grupa 3 - ma największe szanse na sukces, a potem grupa 1 i na samym końcu grupa 2 która ma stosunkowo najmniejsze szanse, ale to nie oznacza, że nie ma ich wcale!

Moi drodzy. Mimo przeciwności losu, róbcie swoje i działajcie, szukajcie siebie, a cały świat będzie stał przed Wami otworem.

Zapraszam do współpracy: marcinwitkowski1985@gmail.com

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram